puksiirid

PКартинки по запросу puksiiruksiire võib liigitada kasutuspiirkonna ja merekindlkuse järgi näiteks:jõepuksiirideks,sadamapuksiirideks,reidipuksiirideks,merepuksiirideks,suurteks merepuksiirideks (piiranguteta ookeanisõitudeks) puksiirid.Osa puksiire on ehitatud spetsiaalselt teiste ujuvvahendite stabiilseks enda ees tõukamiseks ja neid nimetatakse tõukur-puksiirideks. Kui puksiir veab puksiirotsaga ühendatud praami, siis on tegu kahe laevaga, kuid kui puksiir tõukab enda ees olevat praami, on loetakse need üheks laevaks.Puksiiridel on üldjuhul võimas jõuseade, hea manööverdusvõime ja avamerel kasutatavail ka üsna suur süvis, mis võimaldab paremat stabiilsust ja väiksemat triivi tugevas tuules puksiir. Sageli on puksiirid suutelised sõitma jääs ja õhemat jääd ise murdma. Suurem osa päästelaevadest ja jäämurdjatest on samuti hõlbustatud pukseerimisvõimega, kuid ühtlasi on suurendatud merekindlust. Käiturina on kasutusel kas sõukruvid, mis on sageli pööratavad aktiivroolina, või püstlabadega sõuajamid (voith-schenider). Tekiehitis on toodud sageli kere keskosast pisut ettepoole ja ahtritekk on jäetud vabaks konksu otsa kinnitatud puksiirotsaga — puksiirtouga — vabaks pööramiseks ja manööverdamiseks. Nüüdisaegsetel puksiiridel on laevajuhtidele sageli tagatud vaateväli 360 kraadi ulatuses. Tavaliselt on tänapäevase puksiiri sillas puksiirkonksuga otseühendus-mehhanism puksiirotsa kiireks vabastamiseks ohtlikus olukorras http://puksiirid24.ee/. Ahtriteki kohal on sageli ühest pardast teiseni ulatuvad puksiirkaared, mis väldivad konksule kinnitatud puksiirotsa takerdumist reelingu või tekidetailide taha.